Taiteen perusopetus

Mitä taiteen perusopetus on?

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksessa oppilaat opiskelevat arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia tai teatteritaidetta. 

Taiteen perusopetusta voi opiskella joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Opetusta annetaan oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien mukaan. Hyväksytyt opetussuunnitelmat pohjaavat Opetushallituksen määrittelemiin taiteenalakohtaisiin opetussuunnitelmien perusteisiin ja opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Yleinen oppimäärä

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Yleisen oppimäärän opinnot eri taiteenaloilla muodostuvat taiteenalan yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta.

Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet:

186919_taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017-1_0.pdf (oph.fi)

Laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia. Laajan oppimäärän opinnot eri taiteenalan perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta.

Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet:

186920_taiteen_perusopetuksen_laajan_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017-1_0.pdf (oph.fi)

Taiteen perusopetusta voidaan järjestää myös aikuisille.

ETOL ry on edunvalvontajärjestö taiteen perusopetusta sirkus- ja/tai teatteritaiteessa antaville oppilaitoksille. Alla olevista Opetushallituksen linkeistä löytyy tarkempaa tietoa sekä yleisen että laajan oppimäärän perusteista sirkus- ja teatteritaiteessa.

 Lisätietoa taiteen perusopetuksesta sirkustaiteessa:

Sirkustaide taiteen perusopetuksessa (2017–) | Opetushallitus (oph.fi)

Lisätietoa taiteen perusopetuksesta teatteritaiteessa:

Teatteritaide taiteen perusopetuksessa (2017–) | Opetushallitus (oph.fi)