Hankkeet

ETOL ry jäsenkouluineen on mukana taiteen perusopetusta monin tavoin käsittelevissä tai siihen liittyvissä hankkeissa. Tältä sivulta löydät tietoa sekä käynnissä olevista, että jo menneistä hankkeista. 

Hankekohtaisilta alasivuilta löytyy lisätietoja kustakin hankkeesta.


Opittu ja koettu näkyväksi 2 - Teatteritaiteen taiteen perusopetuksen laajan opetussuunnilteman arvioinnin tukimateriaalin luomistyö -hanke. 


Kaikki ETOL ry:n jäsenoppilaitokset ovat tervetulleita mukaan. Hankkeen seminaarit ovat tilaisuuksia, joissa asioita laitetaan liikkeelle yhdessä hankekumppaneiden, sekä muiden asiasta kiinnostuneiden ETOL ry:n jäsenkoulujen kanssa.  Hankkeen keskeisille toimijoille kustannetaan kulut (matkat, päivärahat), muut koulut osallistuvat seminaareihin hybridinä tai omakustanteisesti. Työ jakautuu niin, että seminaareissa käydään keskustelua laajasti ja tuodaan esiin erilaisia näkökulmia.

Mukana myös sirkuksen tukimateriaalityön tarkastelua (materiaalit löytyvät sivun alalaidasta).

Johtoryhmä - jonka tehtävänä on koota yhteen seminaarissa syntyneitä ajatuksia ja edelleenkehittää niitä - kokoontuu seminaarien välillä. Johtoryhmä koostuu hankkeeseen osallistuvien koulujen edustajista. 

Hanketta hallinnoi Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko ja työryhmää johtaa Eskon rehtori, ETOL ry:n puheenjohtaja Terhi Perälä. Johtoryhmän kokoonpano (2 - 4 henkilöä) voi tarvittaessa vaihdella. 

Yhteistyökumppanit:
ESPOON SIRKUS- JA TEATTERIKOULU ESKO 
RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERI 
SUOMEN TEATTERIOPISTO 
TIKKURILAN TEATTERI - JA SIRKUSKOULU ERITYISASIANTUNTIJANA REHTORI ANU MYLLYNIEMI

ilmoittautuminen ensimmäiseen seminaariin 6.10.2022: 
Opittu ja koettu näkyväksi 2 teatteritaiteen laajan perusopetuksen arviointihanke (google.com)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Opittu ja koettu näkyväksi 1

-hankkeen tuloksena valmistettu ETOL ry:n tukimateriaali sirkustaiteen laajan oppimäärän arviontiin löytyy alla olevista linkeistä:

NUORI KULTTUURI FESTIVAALI 25.-27.5.2023

SUOMEN TAIDENUORISO KOKOONTUU VALTAKUNNALLISILLE FESTIVAALEILLE KUOPIOON TOUKOKUUSSA 
Kuopio muuttuu toukokuussa taidetta harrastavien nuorien keitaaksi. Nuori Kulttuuri Festival järjestetään Kuopiossa 25.-27.5.2023. Monitaiteinen nuorten tapahtuma koostuu muun muassa nuorten esityksistä, työpajoista, keskustelutilaisuuksista ja yhteistyöverkoston ohjelmasisällöistä. Kuopioon sisältöä on suunnittelemassa tällä hetkellä yli 30 eri kulttuurialan toimijaa, joista yksi on ETOL ry. Laaja verkosto vahvistaa monipuolisuutta ja samalla myös tapahtuman merkittävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
ETOL ry:n jäsenkouluista on tapahtumassa mukana useita oppilasesityksiä niin sirkuksen kuin teatterinkin saralta. 
Katso tapahtuman esittelyvideo: https://youtu.be/bTUxjVVdqnY⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kuva: Teatterikoulu ILMI Ö.
Kuva: Anu Myllyniemi