Jäsenmaksut

Maksut määräytyvät opetustuntimäärän mukaan. Vuoden 2023 alusta hintakategorioita on ollut kaksi: 

1) oppilatokset, jotka eivät kuulu valtionosuuden (VOS) piiriin

2) VOS-tuen piirissä olevat oppilaitokset

1. Oppilatokset, jotka eivät kuulu valtionosuuden piiriin. 

Hinta määrittyy vuotuisen opetustuntimäärien mukaan seuraavasti:

alle 500 tuntia120 €
501-1000 tuntia170 €
1001-1500 tuntia220 €
1501-2000 tuntia270 €
yli 2000 tuntia320 €


Informaatiojäsen100 €
Kannatusjäsen300 €
Liittymismaksu100 €


2. VOS- oppilaitokset
Hinta määrittyy vuotuisen opetustuntimäärien mukaan seuraavasti:

alle 500 tuntia150 €
500–1000 tuntia200 €
1001–1500 tuntia250 €
1501–2000 tuntia320 €
2000–3000 tuntia375 €
3000–6000 tuntia395 €
yli 6000 tuntia420 €

Yllä olevat hinnat ovat voimassa myös vuonna 2024.