Tarinaa liitosta

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto eli ETOL ry on perustettu vuonna 2003. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Perustajajäseniä olivat Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko (silloinen Espoon esittävän taiteen koulu), Sorin Sirkus, Taidekoulu Estradi, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulu sekä Musiikkiteatterikoulu Musti. Toiminta oli aluksi pienimuotoista, vaikkakin innokasta.

ETOL ry:n tärkeänä tehtävänä on ollut edustaa sirkus- ja teatteritaiteen perusopetusta Taiteen perusopetusliitossa muiden taiteenalojen edustajien kanssa samassa pöydässä istuen.   

ETOL ry on alusta asti toiminut pitkälti vapaaehtoistyön turvin. Koulujen rehtorit ja muut esimiesasemassa olevat kuuluvat hallitukseen ja usein istuvalla puheenjohtajalla on suurin vastuu toiminnan pyörittämisestä. Vuosien saatossa on haettu muutamaan otteeseen rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä toiminnanjohtajan palkkaukseen. Vielä rahoitusta ei ole saatu, mutta toive elää.

Perustamisestaan lähtien liitto on ollut tärkeä foorumi koulujen välisessä yhteydenpidossa ja koulutusmuodon kehittämisessä. Tieto-taito on vaihtanut sulavasti paikkakuntaa ja auttanut sirkus- ja teatterikouluja yhdessä tarkastelemaan kehittämisalueitaan.   Alusta alkaen erilaiset yhteiset hankkeet ja koulutukset ovat olleet tärkeä osa toimintaa. Opetushallitus on hienosti tukenut näitä koulujen yhteisiä hankkeita. Kiitos heille siitä.  

Vuosien saatossa jäsenkouluja on tullut mukaan lisää toimintaan ja ETOL ry:n näkyvyys ja merkitys taiteen perusopetuskentällä on kasvanut. ETOL ry on selkeästi vakiinnuttanut paikkansa muiden taiteen perusopetusliittojen rinnalla. 

Vielä on monta koulua ja opistoa, jotka antavat sirkus- ja teatteritaiteen opetusta, mutta eivät kuulu Esittävien taiteiden liittoon. Jos nämä kaikki vapaana kirmaavat opinahjot saadaan ETOL ry:n toimintaan mukaan, on liitto entistä vahvemmin mukana vaikuttamassa lasten ja nuorten taidekasvatusta ja harrastamista koskeviin päätöksiin. Ollaan enemmän yhdessä!

Kuva: Sorin Sirkus
Kuva: Annika Miettinen / Riihimäen Nuorisoteatteri
Kuva: Circus Helsinki