Tarinaa liitosta

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto eli ETOL ry on perustettu vuonna 2003. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Perustajajäseniä olivat Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko (silloinen Espoon esittävän taiteen koulu), Sorin Sirkus, Taidekoulu Estradi, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulu sekä Musiikkiteatterikoulu Musti. Toiminta oli aluksi pienimuotoista, vaikkakin innokasta.

ETOL ry:n tärkeänä tehtävänä on ollut edustaa sirkus- ja teatteritaiteen perusopetusta Taiteen perusopetusliitossa muiden taiteenalojen edustajien kanssa samassa pöydässä istuen.   

Vuonna 2021 ETOL ry sai ensimmäisen toiminnajohtajansa - siihen asti ETOL ry toimi pitkälti vapaaehtoistyön turvin. Liiton toiminnanjohtajana on toiminut elokuusta 2021 alkaen Liisa Pylkkänen (FM, TIO, MuM - Arts Management).

Nykyään ETOL ry:llä on 25 jäsenoppilaitosta, joissa työskentelee yli 200 sirkus- ja teatteritaiteen TPO-ammattilaista ja opiskelee noin 6000 lasta ja nuorta. Liitto ylläpitää jäsenten välistä verkostoa, järjestää koulutuksia ja säännöllisiä tapaamisia ja tiedottaa jäseniään alan ajankohtaisista asioista. ETOL ry edistää jäsentensä välistä valtakunnallista yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan erilaisia mahdollisuuksia mm. osallistua festivaaleille ja esitystapahtumiin. 

Vuonna 2023 ETOL ry juhlii 20-vuotisjuhlavuottaan tuoden kentälle kaivattua säpinää: tapahtumia ympäri Suomen, työpajoja, liiton ensimmäiset syyspäivät, sekä tietenkin suuren juhlanäytöksen.

Maaliskuussa 2023 ETOL ry:stä tuli kansainvälisen harrastajateatterikeskus AITA/IATAn jäsen ja Liisa Pylkkänen valittiin AITA/IATAn Suoemn keskuksen hallitukseen. Tätä kautta ETOL ry sai viimein väylän myös kansainvälisille vesille ja pystyy näin tarjoamaan jäsenilleen (lähinnä oppilaitosten oppilaille ja ryhmille) mahdollisuuksia osallistua mm. leireille ja festivaaleille myös ulkomailla. 

ETOL ry kuuluu myös yhdessä muiden taiteenalojen liittojen kanssa Taiteen perusopetusliittoon (TPO-liitto).

Vaikka liitto ja sen toiminta on kahdessakymmenessä vuodessa kasvanut huimasti, niin vielä on monta koulua ja opistoa, jotka antavat sirkus- ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta, mutta eivät vielä kuulu liittoon. ETOL ry toivottaa heidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi liittymään jäsenikseen ja vaikuttamaan entistä vahvemmin lasten ja nuorten taidekasvatusta ja harrastamista koskeviin päätöksiin. 

Yhdessä olemme enemmän!

Liiton toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö, sekä juhlavuosihanketta Suomen Kulttuurirahasto.

Kuva: Sorin Sirkus
Kuva: Annika Miettinen / Riihimäen Nuorisoteatteri
Kuva: Circus Helsinki