Opittu ja koettu näkyväksi 

Opittu ja koettu näkyväksi - laajan taiteen perusopetuksen sirkustaiteen arviointimenetelmien luominen

Hankkeen aikana laadittiin mm. oheinen tukimateriaali (ks. liitteet alla) sirkustaiteen laajan oppimäärän arviointiin.