Opittu ja koettu näkyväksi 

Opittu ja koettu näkyväksi - laajan taiteen perusopetuksen sirkustaiteen arviointimenetelmien luominen

Hankkeen aikana laadittiin mm. ohreinen tukimateriaali (ks. taulukko alla) sirkustaiteen laajan oppimäärän arviointiin. Materiaalit täydentyvät myöhemmin koskemaan myös oppilaan ohjeistusta ja päättötyön arviointia.