Esittävän taiteen koulutuksen visio 2030

Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030

- Hankkeen päämääränä on valmistella kansallinen visio teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen kasvatuksen ja -koulutuksen tilasta vuodelle 2030.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tekee aloitteen taidekasvatuksen vision luomiseksi teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen aloille. Visiotyöllä tavoitellaan esittävien taiteiden koulutuskentän eri osapuolten yhteisen näkemyksen vahvistumista koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla tuetaan toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. 

Teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen koulutuksen toimijakenttä on Suomessa laaja ja monipuolinen, ja toimijoiden ydintehtävät vaihtelevat varhaiskasvatuksesta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tutkimukseen, formaalista opetuksesta informaaliin ja elinikäiseen oppimiseen. Visiotyöhön kutsutaan mukaan kaikki suomalaisesta teatteri-, tanssi-, sirkus- ja performanssitaiteen kasvatuksesta ja -koulutuksesta vastaavat tahot. Vision luominen tapahtuu laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat yhteen kokoavana dialogina ja verkostoyhteistyönä.  

Hanke käynnistyy syksyllä 2021 ja sen aikana luvassa on alueellisia seminaareja ja verkkotapaamisia, kyselyitä ja kartoituksia. Valmis visio julkaistaan vuoden 2022 lopulla.

Lisätietoa hankkeesta 

Hankkeen seuraava seminaaripäivä on 26.4.2022. Tilaisuuden pääaihe on esittävän taiteen koulutus ja tulevaisuuden yhteiskunta. Ilmoittautumiset 19.4.2022 mennessä. Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä:

Esit­tä­vän tai­teen kou­lu­tus ja tu­le­vai­suu­den yhteiskunta -tilaisuus 26.4.2022 | Taideyliopisto (uniarts.fi)