Taideoppilaitosten elämä uudessa normaalissa

Taideoppilaitosten elämä uudessa normaalissa – voimavaroja oppijoille ja etätyön mahdollisuudet -

hanke on ETOL ry:n jäsenoppilaitoksille tarkoitettu teatteri- ja sirkustaiteen perusopetuksen pedagogiikan kehittämishanke, jonka tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia kohdata lapset ja nuoret poikkeusolojen jälkeen ja käydä läpi hyviä etäopetuskäytänteitä sirkus- ja teatteriopetuksessa.

Hanke auttaa opettajia tukemaan oppilaitosten nuorten jaksamista ja hyvinvointia sekä opastaa opettajia ylläpitämään oppilaiden motivaatiota pitkäjänteisessä harrastuksessa. Se mahdollistaa etäopetuksessa tuotetun oppimateriaalin kehittämisen edelleen sekä tukemaan lähiopetusta että muodostamaan uusia pedagogisia opetusmalleja. Hanke toteutetaan syksy 2021 – syksy 2022 välisenä aikana ja sitä tukee Opetushallitus.

Hankkeen hallinnointi
Sorin Sirkus, Tampere
Merja Koskiniemi, rehtori
merja.koskiniemi@sorinsirkus.fi, puh. 040 706 6330

Hankekumppanit
Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko, Espoo
Pukinmäen taidekoulut, Pukinmäen sirkuskoulu, Helsinki
Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu, Vantaa


Hankkeen koulutuspäivät
Jo toteutuneet:

 • 1. Nuorten jaksaminen pandemian aikaisessa ja jälkeisessä maailmassa 11.11.2021 

  Hankeoppilaitosten Nuorten jaksaminen -kyselyn tulokset (hankekumppanikoulut)
  Miten huomioida muutoksia nuorten käyttäytymisessä. 
  Miten taiteen perusopetuksessa voidaan tukea nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia
  Miten opetussuunnitelmissa ja koulujen toiminnassa huomioidaan nuoren jaksaminen ja oppimäärän yksilöllistäminen

   
 • 2. Nuorten harrastusmotivaatio ja sen ylläpitäminen 
  20.1.2022
 • Hankeoppilaitosten Nuorten jaksaminen -kyselyn motivaatio-osuuden tulokset
 • Miten nuoren motivaatio ja taiteen perusopetuksen tavoitteet kohtaavat
 • Miten taiteen perusopetuksessa voidaan tukea nuoren motivaatiota pitkäjännitteiseen teatteri- tai sirkusharrastukseen
 • Miten osallistetaan nuoria toimimaan aktiivisesti mukana

3.    Etäopetus I – etäopetuksen hyödyntäminen pandemian jälkeen 
        1.-2.4.2022

 • Etäopetuksen onnistumiset
 • Etäopetuksen pedagogiikka, mitä se on ja mikä toimii
 • Millaista etäopetusta voi hyödyntää osana lähiopetusta
 • Miten voittaa etäopetuksen karikot
 • Mitä mieltä nuoret ovat etäopetuksesta

4.    Etäopetus II – etäopetuksella opetusta sinne, missä sitä ei ole
         30.9.-1.10.2022

 • Taipuvatko nykyiset opetussuunnitelmat lähi- ja etäopetuksen hybridimalliin
 • Mitä osia on mahdollista teatteri- ja sirkustaiteen perusopetuksessa antaa etäopetuksena, mikä vaatii lähiopetusta
 • Millainen pedagoginen malli mahdollistaisi taiteen perusopetuksen kuntiin, missä jatkuva lähiopetus ei ole mahdollista

  5.    Koulutuksen koonti 10.11.2022
 • Hankkeen tulokset ja jatkokehittämissuunnitelma
 • Miten oppilaiden tukeminen onnistui edellisenä opintovuonna ja mitä siitä opittiin tulevaan