TIETOJA LIITOSTA

ETOL ry LUKUINA (2023)
- ETOL ry:n ikä 20 vuotta
- Jäsenoppilaitosten määrä 25
- Teatterikouluja 16
- Sirkuskouluja 3
- Sirkus- ja teatterikouluja 6
- VOS-oppilaitoksia 10
- Valtionosuuden ulkopuolisia kouluja 15
- TPO:n laajan oppimäärän kouluja 9
- TPO:n yleisen oppimäärän kouluja 14
- Koulut, joissa sekä yleistä, että laajaa oppimäärää 2
- Jäsenkoulujen henkilökunnan määrä 250
- Jäsenkoulujen oppilaiden määrä noin 6300
- Joista sirkusoppilaita noin 3170
- Joista teatterioppilaita noin 3130
- Oppilaita TPO:n laajassa oppimäärässä 4010
- Oppilaita TPO:n yleisessä oppimäärässä 2298
- Muiden yhteistyökumppanien määrä 31
- Oppilaitosten kaikella toiminnallatavoitettujen lasten ja nuorten määrä yhteensä yli 30 000

ETOL ry:n tehtävät

  • sirkus- ja teatteritaiteen taiteen perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen
  • vaikuttamistyö; jäsenoppilaitosten edunvalvonta
  • vertaistuen tarjoaminen ja verkostojen luominen
  • oppilaitosten ammatillisen ja taiteellisen toiminnan edistäminen
  • kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen teatteri- ja sirkusharrastusten saralla
  • koulutuksen ja verkostotapaamisten järjestäminen jäsenilleen
  • sirkus - ja teatteritaiteen TPO-oppilaitosten toiminnan ja tavoitteiden tunnetuksi tekeminen

ETOL ry on jäsen Taiteen perusopetusliitossa (TPO ry), sekä AITA/IATA Suomen keskusessa. 

Taiteen perusopetusliitto on taiteen perusopetuksen edunvalvoja, asiantuntija ja aktiivinen vaikuttaja, joka nostaa esille taiteen perusopetuksen merkitystä ja asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Keskiössä on TPO-liiton jäsenliittojen yhteistyö, joka yhdistää kaikkien taiteenalojen taiteen perusopetusjärjestöjen liitot ja tekijät. ETOL ry:n puheenjohtaja Terhi Perälä on tällä hetkellä TPO-liiton hallituksessa.

TPO-liiton sivut: Taiteen perusopetusliitto (artsedu.fi)

AITA/IATA Suomen keskus tiedottaa harrastajateatterikentän kansainvälisistä ja pohjoismaisista festivaaleista, seminaareista ja kursseista suomalaiselle jäsenkentälle sekä suomalaisten harrastajateatteriryhmien ja yksittäisten harrastajateatterilaisten osallistumisesta kansainvälisiin tapahtumiin. Keskus välittää myös tietoa suomalaisesta harrastajateatterikentästä ulkomaille. ETOL ry:n jäsenoppilaitoksille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan AITA/IATAn kautta.

Keskuksen sivut: Aita/Iata – Finnish Centre of AITA/IATA (aita-iata.fi)

Kuva: Sorin Sirkus, Kristian Wanvik